בארץ הזאת – עוזי חיטמן / עוזי חיטמן

בארץ הזאת – עוזי חיטמן / עוזי חיטמן
גם אני נולדתי בארץ הזאת
והלכתי לאורכה ולרוחבה.
גם אבי חלם על הארץ הזאת
הרבה שנים לפני שהוא בא.

גם אני ניגנתי בארץ הזאת
שירים שנבטו מאדמתה
גם אני הגנתי על הארץ הזאת
אם הסכמתי או לא הלכתי / המשכתי איתה.

ויש כאלה שלוקחים מונופול על החוכמה
ויודעים יותר טוב ממני
ויודעים יותר טוב ממך
מה טוב בשבילי מה טוב בשבילך.

גם אני למדתי בארץ הזאת
אהבת מולדת אהבה תמה
גם אני איבדתי על הארץ הזאת
חברים שהיו לי נחמה

גם אני ניגנתי….

תקליטורים