ברכת כהנים – מהמקורות / עוזי חיטמן

ברכת כהנים – מהמקורות / עוזי חיטמן
ברוך אתה ה’
אלוקינו מלך העולם
אשר קדשנו בקדושתו של אהרון
וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה
יברכך ה’ וישמרך
יאר ה’ פניו אליך ויחונך
יישא ה’ פניו אליך וישם לך שלום.

תקליטורים