ונתנה תוקף – מהמקורות / יאיר רוזנבלום

ונתנה תוקף – מהמקורות / יאיר רוזנבלום
ונתנה תוקף קדושת היום,
כי הוא נורא ואיום
ובו תינשא מלכותך
וייכון בחסד כיסאך
ותשב עליו באמת
ותשב עליו באמת.

אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד
וכותב וחותם וסופר ומונה
ותזכור כל הנשכחות
ותפתח את ספר הזיכרונות
ומאליו יקרא
וחותם יד כל אדם בו.

ובשופר גדול יתקע וקול דממה דקה ישמע
ומלאכים ייחפזון וחיל ורעדה יאחזון
ויאמרו הנה יום הדין לפקוד
על צבא מרום בדין
כי לא יזכו בענייך בדין.

וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון
כבקרת רועה עדרו מעביר צאנו תחת שבטו
כן תעביר ותספור
ותמנה ותפקוד נפש כל חי
ותחתוך קצבה לכל ברייה
ותכתוב את גזר דינם.

ובשופר גדול יתקע וקול דממה דקה ישמע
ומלאכים ייחפזון וחיל ורעדה יאחזון
בראש השנה יכתבון
וביום צום כפור יחתמון.

כמה יעברון וכמה יבראון
מי יחיה ומי ימות
מי בקצו ומי לא בקצו
מי במים ומי באש
מי בחרב ומי בחיה
מי ברעש ומי במגיפה…

מי ינוח ומי ינוע
מי ישקוט ומי ייטרף
מי ישלו ומי יתייסר
מי ישלו ומי יתייסר
מי ירום ומי ישפל
מי יעשר ומי יעני…

ותשובה ותפילה וצדקה
מעבירין את רוע הגזירה.

אמת כי אתה הוא יוצרם ואתה יודע ייצרם
כי הם בשר ודם,
אדם יסודו מעפר
וסופו לעפר בנפשו יביא לחמו

משול כחרס הנשבר
כחציר יבש כציץ נובל
וכצל עובר וכענן כלה
וכרוח נושבת וכאבק פורח
וכחלום יעוף.

תקליטורים