ילד השדה – גדעון כפן / גדעון כפן

ילד השדה – גדעון כפן / גדעון כפן
כשהילדים נמים
זה לא תמיד שהם רוצים לישון
הם לא רוצים לדעת.
כשהאצבעות עוברות
בתוך שערותייך הרכות
הן רק רוצות לגעת.

הייתי פעם ילד השדה
אף פעם לא בוכה
ורוצה הכל לשכוח.
לראות את העשב שגדל
איך נחל מתפתל,
ובתוך חלום לשכוח.
כשהמחשבות עוברות בתחנות הראש מבלי לצפות
כמו מתוך קדחת. זרם של מלים סתומות
שוטף את הגבולות בין כן ולא אני רועד מפחד.

הייתי פעם …

תקליטורים