משהו חדש באוויר – עוזי חיטמן / עוזי חיטמן

משהו חדש באוויר – עוזי חיטמן / עוזי חיטמן
יש משהו חדש באוויר
שנולד פתאום כמו שיר
הוא מתגלגל, ומתבלבל, ומתקפל
והוא חוזר ומסלסל ומחלחל, עד שיתרגל.

יש משהו חדש באוויר
כמו תינוק סקרן – שלא מכיר
הוא מסתכל, ומתפעל והוא שואל
והוא זוחל, והוא נופל, והוא גדל עד שיתרגל.

והוא עומד ליד השער והוא חושש ומהסס
ומתוך ענני הצער קרן אור הוא מחפש
והוא עומד ליד הדלת ומבקש להיכנס
כבר עייפתי מהדרך ובאתי להתפייס.

יש משהו חדש באוויר
שנדלק כמו נר – ומאיר
את הנשמה ואת הרוח, את הלב
והוא נותן תקווה, וזה כואב. הנה הוא קרב…

והוא עומד ליד הדלת.

יש משהו חדש באוויר
שנולד פתאום כמו שיר
הוא מתגלגל, ומתבלבל, ומתקפל
והוא חוזר ומסלסל ומחלחל עד שיתרגל.

תקליטורים