על דעת המקום – עמנואל צבר / יאיר רוזנבלום

על דעת המקום – עמנואל צבר / יאיר רוזנבלום
על דעת המקום
על דעת הקהל
רכבנו סופה וגם סער
בוטחים:
אל תשלח ידך אל הנער

ובישיבה של מעלה
ובישיבה של מטה
עוד זה מדבר וזה בא –
הלילה ההוא, ייקחהו האופל,
הלילה ההוא בא.

למודים ושבעים
יודעים את השעה
שעטו הראלים יובלים
חיילים לבנון ושריון
וקול שובר הארזים.

ובישיבה של מעלה
ובישיבה של מטה
עוד זה מדבר וזה בא –
הלילה ההוא, ייקחהו האופל,
הלילה ההוא בא.

בלילה ההוא אימא
הראל לקינות יובל
עוד זה מדבר וזה בא
אימא – יובל על במותייך חלל

בלילה ההוא, אבא,
הייתה צעקה גדולה
עוד זה מדבר –
הראל גם יובל
יובל גם הראל
ועיר תלפיות שכולה/

ובישיבה של מעלה
ובישיבה של מטה
עוד זה מדבר וזה בא –
הלילה ההוא, ייקחהו האופל,
הלילה ההוא בא.

תלפיות לך ארצי, הראלים בשערך.
ברית דמים, ברית עולם בבשרך,
את אימת הימים ינחמו ילדייך –
ואת בדמייך חיי.

תקליטורים