פרידה מתיבת נח – נורית זרחי / מתי כספי

פרידה מתיבת נח – נורית זרחי / מתי כספי
זוגות זוגות יורדים מן התיבה
זוגות זוגות
ומנידים שוורים לנח בראשם נוגות
היה נעים
שפנים את קצה אפם מנענעים, תודה
פרווַת האריות רועדת כמפל חיטה
העכברים והסנאים קדים קידה
פורחים תוכים, פלמֶנגו, סנוניות

כל עוף בִמעופו – נוצות צבעוניות
צונחות לנח על כתפו…

והוא עומד ומסתכל
כיצד זוגות זוגות
הם נבלעים
בג’ונגלים, בתוך ההר, על הפסגות, על צמרות עצים
גבוהים גבוהים –
נעלמים במחילות,
קופצים אל תוך הים,
וגוחנים אל החולות,

שלום, קופיף אחרון נופף לו בידו –
וכּך נותר לו נח לבדו.

תקליטורים