שיר שבת – אברהם שלונסקי / יאיר רוזנבלום

שיר שבת – אברהם שלונסקי / יאיר רוזנבלום
עטוף נא אל שדי את נפשי בטלית
וזמר בקול: בואי כלה,
הו, אשתי היפה, הדליקי הנרות
ולקידוש הכיני החלה.

הלילה כבר ברך על נרות שבתו
ולבנה לקידוש מוטלת.
היום אני רוצה בשובי הביתה,
לנשק המזוזה בדלת.

עטוף נא ריבוני גופנו בטלית
וזמר נא בקול: בואי כלה,
נשינו היפות תדלקנה הנרות
ואנו נברך על החלה.

עטוף נא אל שדי את נפשי בטלית
וזמר בקול: בואי כלה,
הו, אשתי היפה, הדליקי הנרות
ולקידוש הכיני החלה.

כי שבעה הם ימים, ימות השבוע
ושבעה יש קנים למנורה
ומי אשר הדליק המנורה בנפש
הוא יצק השמן לאורה.

עטוף נא ריבוני גופנו בטלית
וזמר נא בקול: בואי כלה,
נשינו היפות תדלקנה הנרות
ואנו נברך על החלה.

תקליטורים