שמש עולה – תלמה אליגון-רוז / מישל פוגין

שמש עולה – תלמה אליגון-רוז / מישל פוגין
שמש עולה בצבעי הדבש
כמה צלולה שירתו של מחר חדש,
רוח שׂורק מחלפות ברושים
ילד צוחק, כי נולד לשיר.

עצי שקד בצל האורן,

ריחות שבעה מינים ברוח,
שיחי הרדוף, שקמה ורותם –
מילים יפות כל-כך מילים שלא אשכח.

עצי שקד בלובן של פריחה,
וכביש חצוב בהר מוליך אל הזריחה,
עצי שקד בַּדרך אל עירי,
שמסתתרת לה בהר..

שמש עולה בצבעי הדבש
כמה צלולה שירתו של מחר חדש,
רוח שׂורק מחלפות ברושים
ילד צוחק, כי נולד לשיר.

עצי שקד בצל האורן,
ובושם רקפות ברוח,
משב צונן של טרם בוקר –
ועצב הֶהרים, והד כל השירים.

עצי שקד בלובן אגדה,
עירי בתוך ההר, לי ממתיקה סודה,
עצי שקד לַךְ הינומת כלה
וכל שיריי הם – לך.

שמש עולה…